DESCOPERIREA ESENŢEI DIVINE


MÂNTUIREA OMULUI NU POATE FI ALTCEVA DECÂT DESCOPERIREA ESENŢEI SALE DIVINE. ACEASTĂ DESCOPERIRE ESTE ÎN VOI GERMINÂND CHIAR.

"In sfârşit, eu am venit să vă învăţ că voi toţi sunteţi foarte importanţi şi preţioşi, deoarece viaţa care curge în voi şi gândirea acordată fiecăruia dintre voi - aşa cum o întrebuinţaţi - este inteligenţa şi forţa vitală pe care voi o numiţi Dumnezeu. Această esenţă ne leagă pe toţi, nu numai de cei ce trăiesc în acest plan, dar şi de cei ce trăiesc în imensele universuri pe care ochii voştri nu ştiu încă să le deosebească. In sfârşit, sunt aici ca să vă reamintesc moştenirea voastră, uitată de voi de multă vreme, de foarte multă vreme. Am venit să vă înalţ până la o perspectivă ridicată de unde să puteţi deduce şi înţelege că voi sunteţi de fapt nişte entităţi divine şi nemuritoare care dintotdeauna aţi fost iubite şi hrănite de către esenţa numită Dumnezeu. Si mai sunt aici ca să vă ajut să înţelegeţi că numai voi aţi creat toate realităţile vieţii voastre prin sublima voastră inteligenţă şi că este aceeaşi forţă care vă permite să alegeţi pentru crearea şi experienţa din toată realitatea pe care doriţi să o creaţi şi cunoaşte.

Va veni ziua, şi este aproape, când cunoaşterea va fi abundent răspândită pe acest plan de către uluitoare entităţi, de fapt fraţii voştrii mult iubiţi. Atunci ştiinţele vor prospera, ele se vor dezvolta ca niciodată până acum. Această epocă se va numi “Epoca lui Dumnezeu” şi se va naşte în parte în virtutea unei noţiuni diferite de timp.

In anii următori boala, suferinţa, ura şi războiul vor dispare. Corpul omenesc nu va mai îmbătrâni şi nici nu va muri, viaţa pe acest plan va fi neîntreruptă. Acestea toate se vor manifesta în viaţa fiecăruia, graţie inteligenţei mărite şi dragostei mult mai profundă.

Nu este mântuire în om decât în descoperirea esenţei divine din el. Această descoperire există în voi germinând (chiar de pe acum).

În timp ce voi vă veţi descoperi meritele voastre, valoarea voastră şi nemurirea vieţii voastre, conştiinţa gândului nelimitat, a libertăţii nelimitate se va amplifica încetul cu încetul. Atunci, gândurile şi descoperirile voastre vor înălţa şi mări conştiinţa peste tot în jurul vostru.
Trăind aceste lucruri pe care le-aţi înţeles pentru binele şi întregul vostru beneficiu, veţi oferi şi altora posibilitatea a fi martorii, prin voi, unui proces superior de gândire, de o inteligenţă - înţelegere-superioară, a unei existenţe mai fericite şi mai plină de înţelepciune.
Epoca prezentă este cea mai extraordinară din toată istoria voastră.
Cu toate că este presărată cu dificultăţi şi sfidări, aţi înţeles să trăiţi din pricina împlinirii pe care o oferă. De multă vreme a fost făcută promisiune oamenilor că-l vor vedea pe Dumnezeu în viaţă. În timp ce vieţile s-au succedat, n-aţi reuşit să-l descoperiţi. În prezent, în schimb, cei mai mulţi
dintre voi îl vor vedea cu adevărat. O minunată împărăţie se va ivi, civilizaţii vor apare, a căror existenţă nici n-aţi putut să o banuiţi. Dragostea, pacea, bucuria de a trăi, vor onora cu prezenţa lor acest pământ binecuvântat, nestemata universului vostru şi locuinţa lui Dumnezeu. Luaţi aminte la ceea ce vi se va spune. Permiteţi acestor cuvinte să pătrundă în voi. Făcând-o din gând în gand, din sentiment în sentiment, din clipă în clipă, veţi înţelege din nou material, puterea şi slava voastră.

Am să vă relevez un mare adevăr: Omul a creat imagini despre Dumnezeu ca să se
servească pentru a domina proprii lui fraţi. Religiile au fost create ca astfel popoarele şi naţiunile să poată fi manipulate atunci când armatele nu vor putea să o facă, şi frica este arma care menţine popoarele şi naţiile în „ordine”. Omul pe care îl despoi de natura divină - pe care-l despoi de Dumnezeu - este uşor de guvernat şi de supus. Dumnezeu n-a creat nici iadul nici diavolul. Acestea sunt îngrozitoare creaţii ale omului care servesc să-şi chinuiască fraţii. Ei au fost creaţi de dogmele religioase în vederea intimidării maselor, pentru a face o colectivitate manipulabilă. această este un mare adevăr.
Dumnezeu Tatăl este orice lucru - cel mai mic fir de nisip în mare, fluturii de primavară, stelele mici şi mari în imensitatea cerului vostru. Toate lucrurile sunt Dumnezeu; atât de bine că un loc ca Iadul ar fi comparabil cu un cancer în corpul său care încetul cu încetul l-ar măcina.
Niciodată, nimic nu v-ar putea separa de împărăţia Cerurilor, căci nimic nu este mai mare decât Dumnezeu şi Viaţa. Dumnezeu Tatăl vă iubeşte pentru totdeauna, pentru că El este orice direcţie pe care ai putea-o lua, orice gând pe care l-ai putea îmbrăţişa.

Mi-ar place să înţelegeţi acestea. Iisus a trăit pe acest plan într-un timp în care oamenii nu se iubeau deloc între ei, unii erau sclavii altora şi dragostea puţin preţuită. Iisus era un exemplu de dragoste pentru toţi! Este aceeaşi dragoste care l-a făcut să fie recunoscut ca „Mântuitor al lumii” pentru a fi adus dragostea pe acest plan unde foarte puţini oameni o exprimau şi o dădeau cu generozitate. De altfel, a adus această învăţătură după care Tatăl nu este Dumnezeu care judecă şi pedepseşte, ci numai un Dumnezeu al iubirii - de milă, de har şi de compasiune.
In decursul istoriei această învăţătură din nefericire s-a alterat, în parte din scrierile celor care au înţeles complet greşit învăţătura atât de simplă acestui suflet fără păcat.
Iisus iubea. Era dragostea, marele şi minunatul dar pe care-l făcea omenirii. Si a proclamat deschis că originea acestei iubiri este Tatăl ce trăia în El - acelaşi Tată care trăieşte în toţi oamenii.

Ceea ce dădea lui Iisus libertatea şi forţa de a îmbrăţişa întreaga omenire, era cunoaşterea unirii sale şi identitatea cu Tatăl. El s-a desprins rând pe rând de iluziile care erau cauza unei vieţi de ipocrizie; şi făcând-o El exprima din plin pe Tatăl trăind în El."

Va urma...

Ramtha - Cartea Alba
Puteti descarca cartea de aici: Cartea Alba

Un comentariu:

Ally spunea...

MULTUMESC MULT PENTRU TOT!